Autoriteit Persoonsgegevens

De persoonsregistratie van Den Hartigh Adviesgroep is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te ‘s-Gravenhage.

De persoonsregistratie staat ingeschreven onder meldingsnummer: 1081930.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De AP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. De AP houdt dus toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet basisregistratie personen (Wet Brp).

Meer informatie

Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u naar ons privacy-statement